Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

blamecoco
blamecoco
-Pieprz to. Studia to nie wszystko. Najwyżej zostaniesz żulem albo podróżnikiem.
-Nie chcę być żulem.
-To będziesz podróżnikiem.
— z cyklu motywacyjne rozmowy
Reposted fromstripmymind stripmymind viainspirations inspirations
blamecoco
8775 c708
Reposted fromsiostry siostry viainspirations inspirations
blamecoco
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viainspirations inspirations
blamecoco
blamecoco
7757 8652
blamecoco
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Reposted fromasiiieek asiiieek viainspirations inspirations
blamecoco
3641 a983 500
Amsterdam by Vincent Gosselin
blamecoco
6490 5f8b
Reposted fromrudosci rudosci viainspirations inspirations

October 29 2017

blamecoco
5238 e711 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity
blamecoco
4881 f827
Reposted fromplayinglove playinglove viainspirations inspirations
blamecoco
blamecoco
Reposted fromOoliv Ooliv viainspirations inspirations
Problem w tym, że nie znam małych emocji. Nie wiem, jak czuje się kogoś tylko trochę. Nie wiem, jak jest się dla kogoś tylko trochę, nie wiem, jak tylko trochę się angażować. Jeśli tu dla ciebie jestem, to wiedz, że wkładam w to wszystkie swoje emocje, wszystkie swoje odczucia, swój czas, swoje chęci, zainteresowanie, uwagę, spalone fajki, wypite szoty, przegadane noce, przemilczane godziny, bóle głowy, tęsknoty, obojętności, wszystkie braki i nadmiary, twoje i moje przesady w każdą stronę, bo złoty środek nie istnieje. Robię to bardzo rzadko. Rzadko jestem. Niełatwo mnie złapać. Nie jestem na telefon, nie jestem na już, na teraz, nienawidzę nijakości, bezproduktywności, czasu przesypującego się przez palce jak drobny piasek. Organizuję się sama, mam co ze sobą zrobić, mam się czym zająć, więc jeśli wypełniam tobą choć trochę swój czas, to znaczy, że uważam, że jesteś tego warty. Że marnowanie czasu z tobą, to właśnie to, na co mam dziś ochotę.
— (via podarunki)
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
blamecoco
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamissgolightly missgolightly
blamecoco
1559 483c 500
:>
4474 002f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
blamecoco
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
blamecoco
5459 a84c 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
4474 002f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl