Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

blamecoco
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamathilda mathilda
blamecoco
6977 9e05 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations
blamecoco
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
4698 71a0

lifeisverybeautiful:

Cherry Blossom, Kyoto, Japan via αcafe | My Sony Club

Reposted frompie2dface pie2dface viainspirations inspirations

July 11 2018

blamecoco
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
blamecoco

Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą? 

— Mons Kallentoft
blamecoco
Reposted fromshakeme shakeme viamruugaa mruugaa
blamecoco
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green - "Prosto z mostu"
blamecoco
4681 06a3
blamecoco
Chciał zwyciężyć wszystkojedność i bylejakość. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrakcję.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viamruugaa mruugaa
blamecoco
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viamruugaa mruugaa
blamecoco
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)
blamecoco
9298 d246 500
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viamruugaa mruugaa
blamecoco
6108 f709 500
Reposted fromstroschek stroschek viainspirations inspirations
blamecoco
9675 4138 500
Reposted fromoutoflove outoflove viagwiazdeczka gwiazdeczka
blamecoco
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
blamecoco
3748 4dd1 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
blamecoco
Reposted fromdreamadream dreamadream viainspirations inspirations
blamecoco
6510 6f1e 500
Reposted fromgrobson grobson viainspirations inspirations
blamecoco
Nie szukaj spełnienia własnych pragnień w każdym poznanym przypadkiem człowieku. Nigdy nie wiesz co mu zalega na dnie duszy, a szkoda byłoby narazić swoje serce na samobójcze i niszczycielskie próby jego przebicia. Uczucia człowieka są tak kruchym i niesamowitym tworem, że bestialstwem jest oddawanie ich w przypadkowe i nieobeznane ramiona. Nigdy nie pozwól sobie na bycie ofiarą własnych wyborów. Nie rań świadomie własnego serca i duszy. Są cenniejsze nawet od gwiazdy, która kiedyś zaświeci tylko dla Ciebie.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl