Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

blamecoco
5238 e711 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity
blamecoco
4881 f827
Reposted fromplayinglove playinglove viainspirations inspirations
blamecoco
blamecoco
Reposted fromOoliv Ooliv viainspirations inspirations
Problem w tym, że nie znam małych emocji. Nie wiem, jak czuje się kogoś tylko trochę. Nie wiem, jak jest się dla kogoś tylko trochę, nie wiem, jak tylko trochę się angażować. Jeśli tu dla ciebie jestem, to wiedz, że wkładam w to wszystkie swoje emocje, wszystkie swoje odczucia, swój czas, swoje chęci, zainteresowanie, uwagę, spalone fajki, wypite szoty, przegadane noce, przemilczane godziny, bóle głowy, tęsknoty, obojętności, wszystkie braki i nadmiary, twoje i moje przesady w każdą stronę, bo złoty środek nie istnieje. Robię to bardzo rzadko. Rzadko jestem. Niełatwo mnie złapać. Nie jestem na telefon, nie jestem na już, na teraz, nienawidzę nijakości, bezproduktywności, czasu przesypującego się przez palce jak drobny piasek. Organizuję się sama, mam co ze sobą zrobić, mam się czym zająć, więc jeśli wypełniam tobą choć trochę swój czas, to znaczy, że uważam, że jesteś tego warty. Że marnowanie czasu z tobą, to właśnie to, na co mam dziś ochotę.
— (via podarunki)
Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
blamecoco
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamissgolightly missgolightly
blamecoco
1559 483c 500
:>
4474 002f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
blamecoco
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
blamecoco
5459 a84c 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
4474 002f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou

July 30 2017

blamecoco
0422 be7f 500
blamecoco
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
blamecoco
To zawsze sekunda lub nawet mniej, kiedy uswiadamiasz sobie z lekką paniką: nie mam nic, nic nic nic. Chcesz Kogoś, nie kogoś tylko takiego z dużej litery, a wokół jest tyle ludzi, i żaden z nich nawet w połowie nic nie rozumie. Nic nic nic. Stoisz w deszczu (wtedy zawsze trzeba stać w deszczu dla podkreślenia powagi sytuacji, a jak nie pada, to chociaż pod prysznicem) i nagle wiesz, ze znow trzeba zaczynać od nowa. Ze to wszystko w co wierzyłaś (albo sobie wmowilas, bo jesteś z lekka naiwna, bądź tez nawet bardzo), ze to tak naprawdę nie istnieje, ze istniejesz tylko ty z mokrymi włosami i upiornie chcesz mieć dokąd iść, i upiornie nie masz. W skrócie: rozczarowanie z powodu powrotu do jednej z tych bezzłudzeniowych rzeczywistości. W jeszcze większym skrócie: pobudka.
Reposted frommajj majj viainspirations inspirations
blamecoco
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viainspirations inspirations
blamecoco
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viainspirations inspirations
blamecoco
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
blamecoco
To zawsze sekunda lub nawet mniej, kiedy uswiadamiasz sobie z lekką paniką: nie mam nic, nic nic nic. Chcesz Kogoś, nie kogoś tylko takiego z dużej litery, a wokół jest tyle ludzi, i żaden z nich nawet w połowie nic nie rozumie. Nic nic nic. Stoisz w deszczu (wtedy zawsze trzeba stać w deszczu dla podkreślenia powagi sytuacji, a jak nie pada, to chociaż pod prysznicem) i nagle wiesz, ze znow trzeba zaczynać od nowa. Ze to wszystko w co wierzyłaś (albo sobie wmowilas, bo jesteś z lekka naiwna, bądź tez nawet bardzo), ze to tak naprawdę nie istnieje, ze istniejesz tylko ty z mokrymi włosami i upiornie chcesz mieć dokąd iść, i upiornie nie masz. W skrócie: rozczarowanie z powodu powrotu do jednej z tych bezzłudzeniowych rzeczywistości. W jeszcze większym skrócie: pobudka.
Reposted frommajj majj viainspirations inspirations
blamecoco
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viainspirations inspirations
blamecoco
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl