Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

blamecoco
3123 b0f6
blamecoco
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
blamecoco
1010 6419
blamecoco
4087 210f
Reposted fromaletodelio aletodelio viainspirations inspirations
blamecoco
1025 596e
Reposted from0 0 viainspirations inspirations
blamecoco
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viainspirations inspirations
blamecoco
Reposted fromFlau Flau
blamecoco
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viainspirations inspirations
blamecoco

October 02 2018

blamecoco
5253 fd3a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
blamecoco
Please love me in the most soft and loyal way. I’m so tired.
Reposted fromhare hare
blamecoco
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viainspirations inspirations
blamecoco
3908 a4a2
Reposted fromSukkie Sukkie viainspirations inspirations
blamecoco
blamecoco
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations

July 14 2018

blamecoco
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamathilda mathilda
blamecoco
6977 9e05 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations
blamecoco
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
4698 71a0

lifeisverybeautiful:

Cherry Blossom, Kyoto, Japan via αcafe | My Sony Club

Reposted frompie2dface pie2dface viainspirations inspirations

July 11 2018

blamecoco
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...